Balans FFPRS per Ultimo jaar in €     
Bezittingen      Schulden  
 Omschrijving  2013  2014    Omschrijving 2013   2014
 Bank        Eigen vermogen 1.000,26  5.956,80
 - Betaalrekening 890,19 5.945,37        
 - Spaarrekening 1 106,18  7,31        
 - Spaarrekening 2  3,89 4,12        
             
 Totaal bezit  1.000,26 5.956,80    Totaal schulden  1.000,26 5.956,80
             
Staat van Baten en Lasten 1-1-2014 t/m 31-12-2014 in €
Inkomsten   Uitgaven
Donaties 2014 16.009,22      
Specifieke donaties 2014        
Schoolgeld, uniformen & benodigdheden 12.023,50   Schoolgeld, uniformen & benodigdheden 22.492,25
Medische hulpmiddelen, ziekenvervoer, voedsel & water 20.490,00   Medische hulpmiddelen, ziekenvervoer, voedsel & water 17.339,08
Salarissen leraren, fysiotherapeut & verzorgers PRS 13.684,46   Salarissen leraren, fysiotherapeut & verzorgers PRS 17.520,12
Reiskosten vrijwilligers * 4.239,00   Reiskosten vrijwilligers *  4.238,55
Projecten 21.984,82   Projecten 20.572,50
Gezamenlijke actie derde (Wilde Ganzen) 40.000,00   Gezamenlijke actie derde (Wilde Ganzen) 40.000,00
Communicatie, bank- & administratiekosten 1.090,78   Communicatie, bank- & administratiekosten 2.402,90
Rente 2014 0,16      
Saldo Verlies -4.956,54      
         
Totaal inkomsten 124.565,40    Totaal uitgaven 124.565,40

 

Toelichting

In 2014 is het project vervanging daken fase 2 mede ondersteunt door Art Laren en de Wilde Ganzen.

  • Art Laren € 21.981,94
  • Gezamenlijke actie FFPRS - Art Laren € 40.000,00
  • Wilde Ganzen (55% bonus) € 34.090,06
  • Totaal kosten project € 96.072,00

Art Laren heeft het geld van de inzamelingsacties overgemaakt op de rekening van de Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft op haar beurt het geld direct overgemaakt naar Kenia. Vandaar dat het bedrag van € 56.072,00 niet in onze staat van baten en lasten is opgenomen en alleen het bedrag van € 40.000,00 uit gezamenlijke acties reflecteert.

In 2014 is 1,85% van de totale uitgave voor het boekjaar besteed aan flyers, bank- & administratiekosten noodzakelijk om de stichting te laten draaien. De telefoonkosten, gemiddeld € 100,-- per maand worden door de bestuursleden privé gedragen en komen derhalve ook niet voor in het overzicht.

* De reis- en verblijfskosten van de bestuursleden en vrijwilligers worden door de bestuursleden gedragen. In 2014 bedroegen deze kosten € 4.238,55. De bestuursleden hebben uit eigen zak deze kosten, o.v.v. specifieke donatie aan de stichting vergoed.

Download hier Balans en Staat van Baten en Lasten 2012 en 2013.

 

 

 

Together we learn
You can help
You can give them a chance
blijf op de hoogte via facebook
© 2010 Stichting “Vrienden van de Port Reitz School”Rabobank IBAN: NL58RABO0121955850 - BIC: RABONL2U