Balans FFPRS per Ultimo jaar in €
Bezittingen   Schulden
Omschrijving 2015 2016   Omschrijving 2015 2016
Bank       Eigen vermogen 375,55 4 742,09
- Betaalrekening 363,96 4735,4        
- Spaarekening 1 7,43 2,46        
- Spaarekening 2 4,16 4,18        
             
Totaal Bezit 375,55 4 742,09   Totaal Schulden 375,55 4 742,09
             
Staat van Baten en Lasten 1-1-2016 t/m 31-12-2016 in €
Inkomsten   Uitgaven
Donaties 2016 24 165,17        
Specifieke donaties 2016          
Schoolgeld, uniformen & benodigdheden 19 765,24   Schoolgeld, uniformen & benodigdheden 33 281,45
Medische hulpmiddelen, ziekenvervoer, voedsel & water 11 349,37   Medische hulpmiddelen, ziekenvervoer, voedsel & water 13 342,41
Salarissen 22 714,61   Salarissen personeel Port Reitz School 25 714,61
* Reiskosten vrijwilligers 484,68   Reiskosten vrijwilligers * 495,94
Projecten 8 496,81   Projecten 8 523,81
Communication, bank & office costs 2 000,00   Communication, bank & office costs 3 251,09
Rente 2016 0,05   Rente 2016 0,08
Saldo Verlies −4 366,54      
           
 Totaal inkomsten 84 609,39    Totaal uitgaven 84 609,39

Een toelichting op de cijfers en de begroting voor 2017 vindt U in dit bestand.

 

 

Together we learn
You can help
You can give them a chance
blijf op de hoogte via facebook
© 2010 Stichting “Vrienden van de Port Reitz School”Rabobank IBAN: NL58RABO0121955850 - BIC: RABONL2U