Port Reitz School

Het doel van de Port Reitz School is het onderrichten en rehabiliteren van gehandicapte kinderen op een zodanige manier dat zij hun handicap leren in te schatten en er mee om te gaan zodat zij een zelfstandig leven kunnen gaan leiden.

De school heeft zich de volgende doelen gesteld:

  1. Als basisschool werken zij met het gangbare 8.4.4 basisonderwijssysteem. Hetzelfde systeem dat door alle andere reguliere basisscholen in Kenia wordt gebruikt.
  2. De school is een internaat en biedt de kinderen kost en inwoning.
  3. Als speciale school biedt zij fysiotherapie, revalidatie en speciaal onderwijs voor degenen met een leerprobleem, veroorzaakt door hun handicap. Er zijn speciale klassen voor meervoudig gehandicapte kinderen, waar d.m.v. individuele programma's dagelijkse handelingen worden geleerd.
Het motto van de school is "SAMEN LEREN WIJ"
Aan de hand van dit motto is het integratieprogramma geïntroduceerd waarbij gehandicapte kinderen samen leren met niet gehandicapte kinderen.
De voornaamste punten uit dit programma zijn:
  • een natuurlijke omgeving creëren waar gehandicapte leerlingen samen kunnen leren met andere kinderen
  • de gehandicapte kinderen uit het isolement van de speciale scholen te halen
  • dat de kinderen elkaar wederzijds leren waarderen
  • dat de leerlingen elkaar uitdagen cq aansporen tot betere leerprestaties

 

Together we learn
You can help
You can give them a chance
blijf op de hoogte via facebook
© 2010 Stichting “Vrienden van de Port Reitz School”Rabobank IBAN: NL58RABO0121955850 - BIC: RABONL2U