The Educational Assessment and Resource Centre (EARC).Marieta Mwaluko

Het centrum bevindt zich op het terrein van de Port Reitz School in Mombasa en wordt door mij, Marieta Mwaluko geleid. U bent meer dan welkom om ons centrum te bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieta Mwaluko via email mmakite@gmail.com of per telefoon +254 (0) 722 257 638

Onze missie:

Het bijstaan van kinderen met een handicap in het verkrijgen van kwaliteitsdiensten d.m.v. vroegtijdige identificatie en doorverwijzing naar o.a. aangepast onderwijs.

Onze diensten:

 • Het identificeren, toegang verschaffen en doorverwijzen van gehandicapte kinderen naar de juiste dienstverleningen.
 • Advies en training geven aan ouder(s) en familieleden van kinderen met een handicap.
 • Het aanbevelen van de juiste omgangsmethode m.b.t. de handicap.
 • Het voorbereiden van een thuisprogramma voor de (opvang) families om de methode te implementeren.
 • Het toezicht houden op de ontwikkeling van de kinderen zowel thuis als op school.
 • Informatieverschaffing omtrent kinderen met lichamelijke en/of mentale beperkingen.
 • Advies en informatie op het gebied van revalidatie-apparatuur.
 • Het bijscholen van leraren, onderwijsambtenaren, maatschappelijk werkers en gezondheidswerkers ter verbetering van het onderwijs en de omgang met gehandicapte kinderen in het algemeen.
 • Het trainen van gemeenschappen in de omgang met personen welke fysiek en/of mentaal beperkt zijn d.m.v. C.B.R. (Community Based Rehabilitation)
 • Het bijstaan van scholen in het opstarten van speciale onderwijsprogramma's.

Marieta Mwaluko & Lilian Kuze

Marieta Mwaluko & Lilian Kuze 2

Marieta Mwaluko & Lilian Kuze 3

Marieta test Lilian Kuze een meisje met microcephalie. Zij was naar het centrum doorverwezen door Kenya Care

Thea Thijssen & Lilian Kuze 1

 

Thea Thijssen & Lilian Kuze 2

Een gelukkige Lilian met haar nieuwe sponsor.

 

 

Onze werkwijze:

Wij werken op basis van een team benadering. Er is een nauwe samenwerking met ouders, professionals uit de gezondheidszorg, speciaal onderwijs en maatschappelijk werkers bij het testen en doorverwijzen van kinderen met een beperking.

Wij creëren programma's om het publieke bewustzijn en betrokkenheid te vergroten. Wij mobiliseren en betrekken gemeenschappen, ouders en familieleden in het herkennen en accepteren van kinderen met een handicap.

Samenwerking met partners:

Wij beseffen dat werken met fysiek en/of mentaal beperkte kinderen sectoroverschrijdend is en daarom de samenwerking vergt van de verschillende instanties om de belangen van deze kinderen te behartigen. Geen één persoon, noch overheidsinstantie of organisatie kan de uitdaging alleen aan. Daarom is samenwerking met anderen van essentieel belang!

Uitdagingen:

Het is een grote uitdaging om het centrum open te houden omdat er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn voor testapparatuur, het geven van workshops en huisbezoeken.

Het centrum mist de basisapparatuur voor het testen van kinderen met hoor- en spraakbeperkingen. Er is dringend behoefte aan een audiometer en hulpmiddelen voor spraaktherapie, gehoorapparaten, brillen en aangepast lesmateriaal.    

Het centrum kan ook financiële hulp gebruiken bij;

 • Het ontwikkelen van informatie- en communicatiemateriaal zoals flyers.
 • Het uitwerken en ondersteunen van gemeenschapsgebaseerde initiatieven om inkomen genererende activiteiten te ontplooien bedoeld als armoedebestrijding in families met gehandicapte kinderen.

 

Together we learn
You can help
You can give them a chance
blijf op de hoogte via facebook
© 2010 Stichting “Vrienden van de Port Reitz School”Rabobank IBAN: NL58RABO0121955850 - BIC: RABONL2U